Elektroterapia

  • Prądy galwaniczne
  • Prądy Impulsowe
  • Diadynamik
  • Tens
  • Prąd Neofaradyczny
  • Prąd Kotz’a (stymulacj rosyjska)
  • Prąd Falujący 4000 Hz
  • Prąd Traberta
  • Prądy interferencyjne wg. Nemeca
  • Elektrostymulacja mięśniowa (EMS)