Rehabilitacja ruchowa

  • Ćwiczenia ogólnousprawniające
  • Ćwiczenia indywidualne – instruktażowe
  • Ćwiczenia indywidualne czynno-bierne i wspomagane
  • Ćwiczenia indywidualne czynne
  • Ćwiczenia indywidualne z przyborami
  • Ćwiczenia korekcyjne
  • Terapia manualna
  • Terapia powięziowa